Tag: ผักและผลไม้

ผักและผลไม้

สัญลักษณ์ผักและผลไม้

ผักและผลไม้ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเก็บเกี่ยว ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ได้ทำมาได้ออกดอกผล ให้สามารถเก็บเกี่ยวไปได้ เป็นรางวัลจากการทำงาน หรือสิ่งที่พยายามที่ผ่านมา

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้