ไพ่ทาโรต์ (Tarot)

ไพ่ชุดใหญ่(Major Arcana)

 


ไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana)

 

ไพ่ชุดเหรียญ

 

ไพ่ชุดถ้วย

 

ไพ่ชุดดาบ

 

ไพ่ชุดไม้