Tag: เดอะ สตาร์

The Star ความรัก เยียวยา ความหวัง

ความหวังที่สดใสจะเกิดได้ หากเรารู้จักปลดปล่อยตัวเอง เทความรู้สึกไม่ดี เทความรู้สึกแย่ๆ จากความรักที่ผ่านมาให้มันไหลไป พักผ่อน ปลดปล่อยใจ... จากความรักที่ผ่านมาให้มันไหลไป พักผ่อน ปลดปล่อยใจ ค่อยๆเยียวยารักษาให้พร้อมรับกับโอกาสและความหวังใหม่ๆที่เข้ามา

อ่านต่อ