Tag: เลข 8

เลข 8

สัญลักษณ์เลข 8

แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ มากมาย เพียบพร้อมและสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลกระทบ ส่งอิทธิพล ต่อไปในอนาคต คำว่ามากมายในที่นี้อาจหมายถึงไปในเชิงลบและเชิงบวกแล้วแต่ไพ่แต่ละใบ

นอกจากนั้นยังสามารถพูดถึงพลังจิต พลังใจภายในตัวตน พลังเบื้องบนที่มากมายไม่สิ้นสุดได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้