Tag: กุหลาบ

กุหลาบ

สัญลักษณ์กุหลาบ

ความสวยงาม ความหวังและอนาคตที่สวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีของดอก
กุหลาบแดง แสดงถึง passion ความปรารถนา ความเป็นผู้ชาย
กุหลาบขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ จิตวิญญาณ และการเปลี่ยนแปลง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้