Tag: ม้านั่ง

ม้านั่ง

สัญลักษณ์ม้านั่ง

เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการ พัก การหยุด และเป็นจุดที่เป็นจุดนั่งพักชั่วคราว พักเพื่อหยุดคิดให้หายเหนื่อย หรือพักเพื่อคิดทบทวน และยังใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการทำสิ่งที่ทำด้วยตัวเองไม่ได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้