Tag: เลข 5

เลข 5

สัญลักษณ์เลข 5

บ่งบอกถึงการไม่เท่ากัน การไม่สมดุล เป็นเลขที่อยู่กึ่งกลาง ซึ่งความตรงกลางนี้ และการไม่เท่ากันการไม่สมดุลนี้ จะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนที่ต้องก้าวผ่าน เป็นอุปสรรคความท้าทายที่เข้ามาเพื่อให้ได้พบเส้นทางใหม่ ออกจากจุดเดิมที่เคยเป็น

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้