Tag: เลข 9

เลข 9

สัญลักษณ์เลข 9

ความสมบูรณ์ที่ขาด เป็นเลขที่บ่งบอกถึงการจบสิ้น เสร็จสมบูรณ์ แต่มักบ่งบอกถึงการเสร็จสมบูรณ์ในแง่เดียว ทำให้ยังมีความขาดในบางสิ่งไป เหมือนบางสิ่งมันยังขาดหายไป ไม่ครบ 10 เป็นเลขที่เน้นให้หันกลับมามองในภาพกว้างเพื่อจะได้ไม่หลงลืมส่วนสำคัญไป

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้