Tag: สัญลักษณ์

สัญลักษณ์สีขาว

สัญลักษณ์สีขาว

สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ความดี ความซื่อสัตย์ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ความเป็นกลาง และรวมถึงแสงสว่าง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

สัญลักษณ์สีเหลือง

สัญลักษณ์สีเหลือง

สีเหลือง เป็นสีแห่งความสดใส ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจ สีของแสงอาทิตย์ สีของทอง เหรียญ Pentacles ความมั่งคั่ง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

สัญลักษณ์สีฟ้า

สัญลักษณ์สีฟ้า

สีฟ้า เป็นสีที่เป็นตัวแทนของท้องฟ้า และน้ำ จึงบ่งบอกทั้งด้าน อารมณ์ และ ความคิด ซึ่งโทนสีฟ้าจะบ่งบอกถึง ความสงบ ความนิ่ง ไปจนถึงความเศร้าได้ ต้ององค์ประกอบของไพ่ประกอบ

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

สัญลักษณ์อักษร yod

สัญลักษณ์ตัวอักษร yod

ตัวอักษร yod เป็นอักษรตัวที่ 10 ของอักษรฮิบรู เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้