Tag: สัญลักษณ์

สวน

สัญลักษณ์สวน

สวน เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโต สร้างสรรค์ อบอุ่น มีความรู้สึกสดชื่น เป็นจุดพักผ่อน

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

เด็ก

สัญลักษณ์เด็ก

เด็ก เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ การมองเห็นอนาคตที่สดใส การมองโลกในแง่ดี และยังบ่งบอกถึงการที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบในสถานการณ์คำทำนาย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

ใบไม้

สัญลักษณ์ใบไม้

ใบไม้ เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ ของ การเจริญเติบโต การมีชีวิตชีวา 

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

ปราสาท

สัญลักษณ์ปราสาท

ปราสาท เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง เป้าหมายที่เราปรารถนาใฝ่ฝัน และยังเป็นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงเมือง หมู่บ้าน การป้องกัน ความเจริญรุ่งเรือง และสังคมเพื่อนฝูง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้