Tag: เลข 3

เลข 3

สัญลักษณ์เลข 3

บ่งบอกถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การรวมสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อเกิดสิ่งใหม่ หลายสิ่งบนโลกประกอบขึ้นมาด้วย 3 ส่วน เช่น อดีต อนาคต ปัจจุบัน หรือ นรก โลก สวรรค์

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้