ดาวพุธ

ดาวพุธ

สัญลักษณ์ดาวพุธ

ดาวพุธ หรือ Mercury เป็นเทพแห่งการแลกเปลี่ยน การส่งข้อความ การติดต่อสื่อสาร ค้าขาย เดินทาง ดังนั้นดาวพุธจึงบ่งบอกถึงเรื่องการติดต่อสื่อสาร เดินทาง การค้าขาย แลกะปลี่ยน ความรวดเร็ว

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.