Tag: ดาวศุกร์

ดาวศุกร์

สัญลักษณ์ดาวศุกร์

ดาวศุกร์หรือ Venus เป็นชื่อของเทพธิดาโรมัน ซึ่งเป็นเทพแห่ง ความรัก ความสวยงาม การเจริญพันธุ์ ความหมายจึงบ่งบอกไปในเรื่อง ความรัก ความสวยงาม ความอ่อนช้อย มิตรภาพ

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้