Tag: สิงโต

สิงโต

สัญลักษณ์สิงโต

ราชาแห่งสัตว์ป่า เป็นสัญลักษณ์ของราชา ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง ที่มีอำนาจในการควบคุม มีความภาคภูมิใจในความเป็นราชสีห์

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้