Tag: เด็ก

เด็ก

สัญลักษณ์เด็ก

เด็ก เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ การมองเห็นอนาคตที่สดใส การมองโลกในแง่ดี และยังบ่งบอกถึงการที่มีเด็กเป็นองค์ประกอบในสถานการณ์คำทำนาย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้