Tag: เลข 6

เลข 6

สัญลักษณ์เลข 6

หมายถึงพันธะ สิ่งที่ผูกมัดให้ยังไม่จบ ไม่สมบูรณ์ รวมถึงการผูกมัดทางความรู้สึก ที่บ่งบอกถึงทั้งความรู้สึกดี อบอุ่น เมตตา ใจดี หรือเป็นในด้านความรับผิดชอบที่บ่งบอกถึงสิ่งที่กำลังดำเนินต่อไป ยังไม่เรียบร้อยก็ได้เช่นกัน

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้