Tag: เลข 1

เลข 1

สัญลักษณ์เลข 1

เลขแห่งการเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นเลขที่บ่งบอกถึงโอกาสใหม่ ๆ พลังงานที่พร้อมจะเติบโตและสร้างสิ่งใหม่ ๆ และเป็นไพ่ที่สัญลักษณ์ของไพ่ The Sun และ Wheel of Fortune ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางโชคชะตาอีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้