Tag: เหรียญ

เหรียญ

สัญลักษณ์เหรียญ

เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงธาตุดิน บ่งบอกถึงสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ร่างกาย วัตถุ สิ่งของ เงิน มองทุกอย่างเป็นรูปธรรม ความเป็นจริง ยังหมายถึงความมั่นคงได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้