วงกลม

สัญลักษณ์วงกลม

สัญลักษณ์วงกลม

วงกลม มีลักษณะเป็นไพ่ที่มีความโค้ง จึงสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ที่ครบรอบ จึงเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง ความสมบูรณ์ การจบสิ้น และยังหมายถึงการหมุนวนแบบไม่มีสิ้นสุดได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.