เลข 4

เลข 4

สัญลักษณ์เลข 4

แสดงถึงความมั่นคง การมีเหตุผล สิ่งต่าง ๆ ที่ให้ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย จับต้องได้ ดังนั้นจึงบ่งบอกถึงความนิ่ง สงบ ไม่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.