ตัวอักษร yod

สัญลักษณ์อักษร yod

สัญลักษณ์ตัวอักษร yod

ตัวอักษร yod เป็นอักษรตัวที่ 10 ของอักษรฮิบรู เป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.