ธาตุลม

ธาตุลม

สัญลักษณ์ธาตุลม

เป็นธาตุที่แสดงถึงความคิด แนวคิด หลักการและเหตุผล ปรัชญา จิตวิญญาณ และยังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ว ฉับไว และยังบ่งบอกถึงทิศตะวันออก

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.