เลข 2

เลข 2

สัญลักษณ์เลข 2

ความเป็นคู่ ความขั้วตรงข้าม คล้ายแสงและความมืด ความดีความชั่ว ซึ่งบ่งชี้ได้ถึงการตัดสินใจปรับสมดุลทั้งสองฝั่งดังไพ่ Justice หรือ Twin flame ได้ บ่งบอกถึงทางเลือกต่าง ๆ ที่เข้ามา

รวมไปถึงการที่สองสิ่งมาบรรจบประสานกัน มีความสมดุล ความเข้ากันได้

นอกจากนั้นเลข 2 ยังหมายถึงสัญชาติญาณ เซนส์ ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.