Tag: สีขาว

สัญลักษณ์สีขาว

สัญลักษณ์สีขาว

สีขาว เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ความดี ความซื่อสัตย์ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ความเป็นกลาง และรวมถึงแสงสว่าง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้