Tag: ธาตุดิน

ธาตุดิน

สัญลักษณ์ธาตุดิน

เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง เป็นธาตุที่มีความหนักแน่น สสาร สิ่งต่างที่อยู่บนโลก ทิศที่เกี่ยวข้องคือทิศเหนือ

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้