Tag: ภูเขา

ภูเขา

สัญลักษณ์ภูเขา

ส่วนใหญ่ภูเขาหากปรากฎในไพ่ยิปซี จะปรากฎอยู่ในฉากหลัง เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอุปสรรค ความท้าทายที่ต้องเผชิญ เมื่อผ่านไปได้จะเติบโตไปอีกขั้น

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้