ปราสาท

ปราสาท

สัญลักษณ์ปราสาท

ปราสาท เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง เป้าหมายที่เราปรารถนาใฝ่ฝัน และยังเป็นสัญลักษณ์ ที่บ่งบอกถึงเมือง หมู่บ้าน การป้องกัน ความเจริญรุ่งเรือง และสังคมเพื่อนฝูง

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.