ธาตุน้ำ

สัญลักษณ์ธาตุน้ำ

สัญลักษณ์ธาตุน้ำ

เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง อารมณ์ จิตใต้สำนึก สัญชาติญาณ เป็นสิ่งที่ไม่นิ่งมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง แต่จะไม่รุนแรงรวดเร็วเท่าธาตุลม ในบางความหมายน้ำเป็นตัวแทนที่เชื่อมโยงระหว่างโลกและจิตวิญญาณอีกด้วย และยังบ่งบอกถึงทิศตะวันตก

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้

 

Comments are closed.