Tag: สีแดง

สีแดง

สัญลักษณ์สีแดง

สีแดงเป็นสี ที่เป็นตัวแทนแห่งความร้อนแรง ไฟ ความปรารถนา passion รวมถึงความโกรธ สิ่งที่เป็นอันตราย

ไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์ ที่มีสัญลักษณ์นี้